Close

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Remigiusz Paprocki, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą: Prywatny Gabinet Psychologiczny mgr Remigiusz Paprocki ul. Wschodnia 3, 78-100 Kołobrzeg, NIP 6711433156, REGON 320029013.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się poprzez e-mail: kontakt@psycholog-paprocki.pl

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu :

1. świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, w tym diagnozy i leczenia oraz prowadzenia dokumentacji medycznej,
2. ustalania i odwoływania terminów wizyt
3. w celach księgowych i podatkowych

W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:
1. księgowej – w celach księgowych i podatkowych,
2. bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych,
3. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego,
4. portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page,
5. innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez www,
6. superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego,
7. dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń,
8. podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa,
9. osobom upoważnionym przez pacjenta na podstawie odrębnej pisemnej zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania
decyzji.

Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 10 lat od zakończenia wykonania umowy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi.